ADES Systemet® skaber et effektivt målbart behandlingsforløb for borgere, en omkostningspositiv arbejdsproces for medarbejdere og en cost benefits evaluering, som er synlig for ledelsen og bevillingsgivere.
Fordelene starter fra visitation af borgeren til opfølgning i aftalt årrække.  

Vi sikrer, at den modtagne ydelse for rusmiddelbehandling evalueres og effektmåles i henhold til givne målsætning. 

Vi evaluerer i henhold til nationale kliniske retningslinjer og den aftalte målsætning.

Vi anvender effektmåling med systemet NEFT: NEURO EMOTIONS FUNCTION TEST

Vi effektmåler et behandlingsforløb og indsats på alle parametre: niveau af misbrug/ædru/stoffri/reduceret forbrug - trivsel - livsstil - vaner - følelsesmæssig balance - psykisk tilstand - depression/angst - fysisk tilstand/overvægt - smerter - social status - familierelationer - trivsel i job/stress - uddannelse - selvforsørgelse etc.


 

 

Hvad får vi egentlig for pengene?

JA TAK - KONTAKT MIG VENLIGST

ADES Systemet® By Go-Emind

Innovativt system til analyse, dokumentation, effektmåling og suitability af behandlingsforløb for rusmiddelmisbrug

Mere information på vej

Vi ser frem til at servicere - kontakt venligst her:

ADES® Systemet følger danske retningslinjer og kvalitetsbestemmelser for rusmiddelsbehandling, samt dansk lovgivning for dataopbevaring og registrering; GDPR. 

Offentlig betalt misbrugsbehandling ydes via: www.danskelove.dk/serviceloven/101  www.danskelove.dk/sundhedsloven/141 
Vi inkluderer i vores evalueringsmodel retningslinjer fra "Kvalitetsmodel for socialtilsyn/ Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud".

Vores dataopsamling systematiseres og opsamles i systemet SurveyXact - Rambøll.  
Vi anvender anerkendte diagnosticerings skemaer; bl.a Hamilton 17 depressionsskala, EQ-5D-5L og andre; i specielt udviklede og udvidede udgaver.
Vi har et uformelt partnerskab med  konsulentfirmaet www.MoleculeConsultancy.com , som er specialiseret i life science og sundhed. De står for databehandling og udregning af cost benefits.  

Design uden navn (77)

Vi ser frem til at fortælle om EFFEKTMÅLING